Atskats uz 2018. gadā paveikto un sasniegto

Jaunajam gadam iesākoties, mēs vēlamies dalīties ar iepriekšējā gadā paveikto un sasniegto.

2018. gads MBIT sācies ar jauniem izaicinājumiem un inovativām idejām. Mūsu galvenais mērķis bija izstrādāt risinājumus, kas nodrošina uzņēmumu biznesa procesu pārcelšanu no papīra formātiem uz elektronisko vidi. Tādēļ, rūpējoties par klientiem, ieviesām vairākus digitālus risinājumus uzņēmumiem, kas ļauj ikdienas darba uzdevumus izpildīt daudz reiz ātrāk un efektīvāk. Paralēli piedalījāmies tehnoloģiju konferencēs, ieguvām atzinības, kā arī pilnveidojām savas zināšanas dažādās apmācībās.

Viens no lielākajiem un apjomīgākajiem projektiem, kuru MBIT komanda realizējusi ir Darba laika plānošanas portāls–  risinājums lieliem grupas uzņēmumiem, kas nodrošina iespēju ātri un precīzi veikt darba laika uzskaiti, virsstundu un maiņu plānošanu un citas funkcijas reālajā laika režīmā. Risinājuma ietvaros MBIT ieviesis jauninājumus darba laika plānošanas procesā. Lai saīsinātu darbinieku datu ievades nepieciešamo laiku, izstrādāts ērts un vienkāršs lietotāja interfeiss, ieviesti paplašināti algoritmi gadījumos, ja darba laikā ir ieplānots jau cits darbinieks (algoritms ieplāno darbinieku citā darba vietā atkarībā no iestatījumiem) un nodrošināta risinājuma ātrdarbība. Rezultātā izstrādātais risinājums ļauj klientiem taupīt gan laiku, gan arī naudu.

Otrs būtisks risinājums, pie kā aizvadītajā gadā tika daudz strādāts ir aplikācija jeb lietotne Mobilā inventarizācija. Lai atvieglotu uzņēmumu inventarizācijas procesu veikšanu izstrādājām mobilo aplikāciju, kas ļauj ātri un precīzi veikt pamatlīdzekļu un preču inventarizācijas procesu mobilajā ierīcē. Risinājumā ieviesām vairākas klientu prasības, nodrošinot tādas funkcijas, kā inventarizējamo vienību saraksta imports un eksports, svītrkodu skenēšana, pamatlīdzekļu pārskata veidošana ar datu aprakstiem, to izsekojamība pēc novietojuma, kā arī automātiska informācijas ģenerēšana. Klienti novērtē un piekrīt tam, ka elektroniskā inventarizācija nodrošina uzņēmumiem daudz efektīvāku darba vidi, kā rezultātā par 99% samazinot kļūdu iespējamību darbu izpildes procesā.

Ik gadu MBIT komanda mērķtiecīgi strādā, lai sakārtotu savu klientu uzņēmumu biznesu procesus atbilstoši ikdienas vajadzību nodrošināšanai. Izstrādājām dažādus datu apmaiņas un integrācijas risinājumus uz MS Dynamics AX platformas, kā arī digitalizējām un automatizējām neefektīvos biznesa procesus, lai samazinātu manuālo darbu apjomi uzņēmumos. Daži piemēri, kas tika ieviesti klientu uzņēmumos – ienākošo kravu pieņemšana un komplektēšana web vidē, kases aparātu integrāciju online un offline režīmā, Pamatlīdzekļu nolietojumu un vērtības attēlošana web vidē, krājumu atlikumu datu nodošana klientu pārdošanas portālam, pamatlīdzekļu nolietojumu un vērtības attēlošana web vidē, datu nodošanu un sagatavošana EDS sistēmai, Izpildīto/ plānoto rēķinu saņemšanas izpilde Edisoft un Telema sistēmā, algas datu attēlošana un nosūtīšana uz web interfeisiem u.c.

Lai iegūtu jaunas zināšanas darbinieki piedalījās MS Dynamics AX kvalifikācijas celšanas apmācībās un devās iepazīt jaunākās inovācijas starptautiskajā izstādi IP EXPO Nordic Zviedrijā, kā arī Latvijas biznesa tehnoloģijas izstādē Riga Comm.

Tā pat arī liels prieks par novērtējumu no Valsts ieņēmumu dienesta puses, saņemot pateicību par godprātīgu nodokļu nomaksu un veiksmīgu sadarbību, kas deva gandarījumu un vienlaikus apliecinājumu, ka esam atbildīgs uzņēmums gan pret saviem darbiniekiem, gan biznesa partneriem.

Ja vēlies iegūt informāciju par mūsu izstrādātajiem risinājumiem, aicinām sazināties ar mums info@mbit.lv, +37120388115.

29.01.2019.