Darba laika plānošanas portāls

Risinājums uzņēmumiem, kas vēlas palielināt darba laika plānošanas procesa efektivitāti un ērti pārvaldīt darbinieku darba grafiku

Kāpēc izvēlēties darba laika plānošanas risinājumu?

Risinājums nodrošina iespēju ātri un precīzi veikt darba laika uzskaiti, virsstundu un maiņu plānošanu, darba vietas laika rediģēšanu, izveidot pieejas tiesības lietotājiem un atsevišķam struktūrām, darbinieku grafiku plānošanu un apstiprināšanu reālajā laika režīmā. Sistēma ir piemērota gan maziem, gan lieliem grupas uzņēmumiem

 Sasaiste ar algu Žurnālu

Integrācija ar MS Dynamics AX darba algas žurnālu reālajā laika režīmā

 Ērta pārvaldība

Ērtā un vienkāršā darba laika pārvaldība digitālā vidē samazinās darba laika patēriņu

 Atbilst likumdošanai

Datu apstrāde atbilst LR likumdošanas prasībām un GDPR regulai

Darba laika plānošanas portāla funkcionalitāte

  • SASAISTE AR MS DYNAMICS AX SISTĒMU – piekļuve algas žurnālam, nodaļas atbildīgā rediģēšana, darba vietu nomaiņas iespēja
  • STRUKTŪRVIENĪVAS KOKA STRUKTŪRA - Iespēja izveidot un pārvaldīt struktūrvienības koku ar 3 līmeņiem (Struktūrvienība, Nodaļa, Darba vieta)
  • DARBA VIETU DARBA LAIKA PLĀNOŠANA - Iespēja ērti norādīt katrai darba vietai specifisku darba laiku uz konkrētu dienu vai uz laika periodu
  • DARBINIEKU DARBA LAIKA PLĀNOŠANA - Iespēja ieplānot darbinieku konkrētajā darba vietā uz konkrētu dienu vai uz laika periodu. Iespēja ieplānot darbinieka darba laiku izmantojot paplašinātu algoritmus – ja darbinieku nevar ieplānot specifiskajā dienā dažādu iemeslu pēc (piem., nav norādīts darba laiks darba vietai vai ir jau ieplānots cits darbinieks), algoritms ieplāno darbinieku citā darba vietā atkarībā no iestatījumiem. Virsstundu uzskaite un attēlošana.Iespēja izveidot un izdrukāt darba grafiku nodaļai
  • PROMBŪTNES - Iespēja izveidot prombūtni pa tiešo no web interfeisa. Ieplānotais darbinieka darba laiks tiek izņemts no plānotāja ievadot darbiniekam prombūtni un prombūtnes laiku. Ja prombūtne tiek izdzēsta vai anulēta, sistēma atgriež darbinieka ieplānotas stundas sākotnējā stāvoklī.
  • DARBINIEKU DARBA LAIKA FAKTISKO NOSTRĀDĀTO STUNDU IEVADĪŠANA. Iespēja norādīt darbinieka faktiski nostrādātas stundas konkrētajā dienā. Stundas uzreiz tiek pārsūtītas uz AX, kur vēlāk tiek izmantotas par pamatu algas aprēķinam.
  • ANALĪZE - Ir pieejamas kopsummas pa darba vietām un nodaļām analīzei plānošanas laikā – Budžets (stundās), Budžets (EUR), Plāns (EUR), Fakts (EUR), starpība starp Faktu un Plānu (EUR) utt. Datu eksports un MS Excel.

Risinājuma ieviešainai nepieciešams

  • Licence "Darba laika plānošanas portāls"
  • Integrācija ar centrālo sistēmu
  • Konfigurācijas darbi un lietotāja apmācība

Risinājumu iespējams pielāgot tieši Jūsu uzņēmuma vajadzībām, pievienojot dažādus paplašināšanas moduļus vai pēc Jūsu vēlmēm veidota dizaina.

Uzlabo darba laika plānošanas procesus un nodrošini darbiniekam ērtu digitālu vidi jau šodien!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums un mēs piedāvāsim piemērotāko
risinājumu tieši Jūsu biznesa specifikai!

  +371 20388115

info@mbit.lv

Baložu iela 11, Rīga, Latvija