Analīze

Analizējam klienta prasības vēlmes un vajadzības, izveidojam sākotnējo produkta aprakstu

Plānošana

Pamatojoties uz produkta aprakstu plānojam nepieciešamo risinājuma arhitektūru, nepieciešamos resursus un izstrādes termiņu

Dizaina izstrāde

Dizaina variantu izstrāde saskaņā ar produkta profilu un klienta vēlmēm

Programmēšana

Programmēšanas darbi saskaņā ar plānoto produkta specifikāciju

Testēšana un apmācības

Gatavā produkta testēšana, dokumentācijas izstrāde un lietotāju apmācība

Uzturēšana

Sistēmas uzturēšana, papildināšana ar papildus funkcijām un labojumiem, ja nepieciešams