Darbinieku maiņu plānošanas un izmaksu kontrolēšanas sistēma "Timebe"

Sistēma mazumtirdzniecības un ražošanas uzņēmumiem, kas vēlas palielināt maiņu darba laika plānošanas procesa efektivitāti un ērti pārvaldīt darbinieku darba grafiku

Kāpēc izvēlēties darba laika plānošanas sistēmu?

Programmatūra nodrošina automatizētu maiņu grafiku plānošanu ar vienu klikšķi. Ņemot vērā uzņēmuma noteiktos kritērijus, sistēmas algoritmi dažu minūšu laikā izveido vislabāko iespējamo grafika rezultātu. Turklāt, Timebe funkcionalitāte, ļauj plānotājam daudz ērtāk veikt darbinieku darba grafiku pārplānošanu un apstiprināšanu reālajā laika režīmā, pievienot prombūtnes, kā arī norādīt faktiski nostrādātās stundas, kas automātiski tiek pārsūtītas grāmatvežiem tālākai algu aprēķināšanai.

Balstoties uz datiem, plānošanas laikā iespējams analizēt operatīvos datus par personāla izmaksām, budžetu un darbinieku noslodzēm divos griezumos – pa darba vietām un darbinieku. Risinājums ir piemērots valsts organizācijām un lieliem grupas uzņēmumiem.

 

Integrācija ar jebkuru ERP sistēmu

Integrācija ar Microsoft Dynamics AX, vai jebkuru citu ERP sistēmas darba algas žurnālu. Reāllaika dati.

 

 Automātiska maiņu grafiku plānošana

Ar vienu peles klikšķi saplāno darba laiku! Ātrai plānošanai ir izveidoti speciāli automatizēti algoritmi un šabloni

 

 Atbilst Baltijas valstu likumdošanai

Datu apstrāde atbilst likumdošanas prasībām un Vispārējās datu aizsardzības regulai (GDPR)

Darbinieku maiņu plānošanas funkcionalitāte

 • AUTOMĀTISKĀ PLĀNOŠANA - Sistēma pati plāno darba grafikus ar vienu klikšķi pēc noteiktiem kritērijiem.
 • IESPĒJA INTEGRĒT AR MS DYNAMICS AX, VAI JEBKURU CITU ERP SISTĒMU - piekļuve algas žurnālam, prombūtnēm u.c.
 • STRUKTŪRVIENĪVAS KOKA STRUKTŪRA - Iespēja pārvaldīt struktūrvienības koku 3 līmeņos (Struktūrvienība, Nodaļa, Darba vieta).
 • DARBA VIETU PLĀNOŠANA - Iespēja ērti norādīt katrai darba vietai specifisku darba laiku uz konkrētu dienu, vai uz laika periodu.
 • DARBINIEKU DARBA LAIKA PLĀNOŠANA - Iespēja ieplānot darbinieku konkrētajā darba vietā uz konkrētu dienu un laika periodu. Iespēja ieplānot darbinieka laiku izmantojot paplašinātus algoritmus – ja darbinieku nevar ieplānot specifiskajā dienā dažādu iemeslu dēļ (piem., nav norādīts darba laiks darba vietai, vai ir jau ieplānots cits darbinieks), algoritms ieplāno darbinieku citā darba vietā atkarībā no iestatījumiem. Iespēja izveidot un izdrukāt darba grafiku darbiniekam, vai arī nodaļai.
 • VIRSSTUNDAS - Sistēma veic virsstundu uzskaiti un attēlošanu atbilstoši likumdošanai.
 • PROMBŪTNES - Iespēja izveidot prombūtni pa tiešo no web interfeisa. Ieplānotais darbinieka darba laiks tiek izņemts no plānotāja, ievadot darbiniekam prombūtni. Ja prombūtne tiek izdzēsta, vai anulēta, sistēma atgriež darbinieka ieplānotās stundas sākotnējā stāvoklī.
 • FAKTISKO NOSTRĀDĀTO STUNDU IEVADĪŠANA - Iespēja norādīt darbinieka faktiski nostrādātas stundas konkrētajā dienā. Stundas uzreiz tiek pārsūtītas uz centrālo sistēmu, kuras vēlāk tiek izmantotas par pamatu algas aprēķinam.
 • 20 KPI - iespēja kontrolēt un analizēt datus 24/7. Ir pieejamas dažādas kontroles summu kolonnas darba vietu skatam, gan darbinieku skatam un nodaļām – Budžets (stundās), Budžets (EUR), Plāns (EUR), Fakts (EUR), starpība starp Faktu un Plānu (EUR) utt. Iespēja eksportēt datus uz Excel.

Sistēmas ieviešainai nepieciešams

 • Licence "Timebe"
 • Pēc nepieciešamības integrācija ar citām sistēmām - ERP, GPS, elektroniskām čipkartēm u.c.
 • Konfigurācijas darbi un lietotāja apmācība

Sistēmu iespējams pielāgot tieši Jūsu uzņēmuma vajadzībām, pievienojot dažādus paplašināšanas moduļus vai pēc Jūsu vēlmēm veidota dizaina.

Uzlabo darba laika plānošanas procesus un nodrošini darbiniekam ērtu digitālu vidi jau šodien!

Sazinieties ar mums

Kā notiek darba laika plānošana? Kā ātrāk saplānot darba grafiku vairākiem darbiniekiem tā, lai stundu skaits atbilst darba likuma prasībām? Lai noskaidrotu, kādas priekšrocības vari gūt no darba laika plānošanas sistēmas, sazinies ar mums un mēs atbildēsim uz jautājumiem!

  +371 20018496

info@mbit.lv

 Rīga, Latvija


MBIT SIA un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2021. gada 18. maijā parakstīja līgumu Nr. VP-L-2021/53, kas ietver projektu “Tehnoloģiju pārneses programma”, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta ietveros MBIT SIA sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts veic sistēmas “Timebe” eksperimentāla prototipa izstrādi, kas iekļauj jaunākās tehnoloģijas un automatizētus algoritmus darbinieku maiņu grafika plānošanas uzdevumu risināšanā.