Mobilo aplikāciju izstrādes cikls

Analīze

Analizējam klienta prasības vēlmes un vajadzības, izveidojam sākotnējo produkta aprakstu.

Plānošana

Pamatojoties uz produkta aprakstu plānojam nepieciešamo risinājuma arhitektūru, nepieciešamos resursus un izstrādes termiņu.

Dizaina izstrāde

Dizaina variantu izstrāde saskaņā ar produkta profilu un klienta vēlmēm.

Programmēšana

Programmēšanas darbi saskaņā ar plānoto produkta specifikāciju.

Testēšana un apmācības

Gatavā produkta testēšana, dokumentācijas izstrāde un lietotāju apmācība.

Uzturēšana

Sistēmas uzturēšana, papildināšana ar papildus funkcijām un labojumiem, ja nepieciešams.