Nodrošināta Dynamics AX sistēmas uzturēšana un pilnveidošana saskaņā ar likumdošanas prasībām darbiniekiem, kuri veic algu aprēķinu un personāla datu uzskati vairākiem tūkstošiem darbinieku. Uzturēšanas ietvaros realizētas specifiskas prasības personāla uzskaites vešanai.