Tika nodrošināta MS Dynamics AX uzturēšana un pilnveidošana bankas iekšējo operāciju izpildei – kreditoru, debitoru operācijas, pamatlīdzekļu uzskaite, algu aprēķini, saistīto finanšu datu uzskaite un pārsūtīšana starp sistēmām), kā arī bankas darījumu operāciju migrācija uz MS Dynamics AX sistēmu, bilances pārskata un citu finanšu atskaišu izstrāde.