Integrācijas ar ražošanas līniju kontroles sistēmām – datu nosūtīšana un saņemšana. Tika realizēta integrācija ar sistēmu, kas ielādē pārtikas produkciju speciālās automašīnās. Tāpat tika ielādēti Dynamics AX dati no kokmateriālu apstrādes līnijas datiem, kas ievietoti atsevišķā datu bāzē.