Tika nodrošināta Dynamics AX integrācijas ieviešana uzņēmumam, kas nodarbojas ar mežizstrādi un zemes labierīkošanu lauksaimniecības vajadzībām. Sistēmā tika nodrošināta zemes vienību uzskaite, ar to saistīto veicamo darbu uzskaite, darbu veicēju un izpildīto darbu uzskaite un ar šīm aktivitātēm saistītās finanšu operācijas.