Tas ir pagodinājums būt starp 3000 atbildīgiem nodokļu maksātājiem, kam rūp valsts un savu darbinieku labklājība.

MBIT SIA sevi pierādījuši gan ar finansiāliem radītājiem gan arī ar uzticamību, regulāri iesniedzot deklarācijas un maksājot lielāku darbinieku algu nekā valstij noteiktā. Šo sasniegums mēs nespētu sasniegts bez visas MBIT komandas, kas katru dienu iegulda savu laiku un zināšanas uzņēmuma attīstībā. Pateicoties tam, mēs esam atbildīgi, lai sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākumu nodoklis tiktu nomaksāti laikā, ievērojot visas valstī noteiktās likumu normas.

Lai uzņēmumi iekļautos programmā, pilnīgi visiem ir jāizpilda 15 pamatkritēriji, tajā skaitā – nodokļu parādi nevar pārsniegt 150 eiro, nevar būt pārkāpumu saistībā ar kases aparātiem, amatpersona vai dalībnieks nedrīkst būt riska personu sarakstā u. c.

Informācija par padziļinātās sadarbības programmu ir atrodama VID mājas lapas sadaļā Padziļinātās sadarbības programma.

15.02.2019.