Analīze

 1. Sistēmas pamatparametru (procesors, operatīvā atmiņa, diska noslodze, utml.) kontrole un noviržu no normas analīze.
 2. Notikušo operētājsistēmas kļūdu caurskatīšana un analīze.
 3. Ax datu bāzes darbības kļūdu caurskatīšana un analīze.
 4. Strupsaķeru notikumu izgūšana un analīze.
 5. Lēni izpildījušos datu bāzes pieprasījumu izgūšana un analīze.
 6. Datu bāzu datu apjoma izmaiņu novērošana.
 7. Sistēmas datu bāzei nepieciešamās diska vietas novērošana un aizņemtās diska vietas dinamikas analīze.
 8. Biznesam kritisko procesu veiktspējas padziļināta novērošana, kā arī noviržu no normas analīze un novēršana.
 9. Tabulu indeksu fragmentācijas analīze.
 10. Indeksu izmantojamības analīze.
 11. SQL vaicājumu izpildes ilgumu, rakstīšanas un lasīšanas operāciju analīze.
 12. Saglabāto procedūru izpildes ilguma, rakstīšanas un lasīšanas operāciju analīze.
 13. Axapta datu sekvenču numuru un ierakstu identifikatoru brīvo numuru skaita analīze.
 14. Sistēmas darbības nodrošināšana, sistēmas veiktspējas optimizācija un veiktajos mērījumos identificēto veiktspējas problēmu novēršana saskaņā ar iegūtajiem datiem no veiktās analīzes.
 15. SQL Server pamatparametru (statistiku jaunināšanas, vienlaicīgo savienojumu skaita, daudz procesoru izmantošanas politika, operatīvās atmiņas rezervācija, u.tml.) konfigurēšana.
 16. Pagaidu tabulu datu analīze un tīrīšana.
 17. Axapta datu sekvenču numuru iestatījumu maiņa.
 18. Tabulu statistiku pievienošana un jaunināšana.