Datu bāzes uzturēšana

  1. Servera uzstādīšana – nepieciešamo aparatūras resursu plānošana, jaunu instanču uzstādīšana, augstas pieejamības risinājumu konfigurēšana.
  2. Servera pārejas uz jaunāku versiju nodrošināšana – atjauninājumu uzstādīšana, datu bāzes migrācija uz jaunāku versiju.
  3. Servera konfigurēšana un uzturēšana – lietotāju pieejas tiesību konfigurēšana, datu bāzes rezerves kopiju veidošana, datu bāzes atjaunošana no kopijas, indeksu un statistiku atjaunošana.
  4. Ātrdarbības problēmu risināšana – problēmu noteikšana, procesu analīze, servera iestatījumu maiņa, tai skaitā, indeksu maiņa.
  5. Datu imports un eksports – no dažāda formāta failiem vai citām datubāzēm, periodiska datu apmaiņas risinājumu izstrāde.
  6. Datu noliktavu izstrāde, izmantojot Analysis Services – analīzes kubu izstrāde, datu apstrādes un ielādes procesu veidošana, periodiskās datu ielādes konfigurēšana un uzraudzība.
  7. Datu attēlojumu veidošana, izmantojot Reporting Services – Reporting Services uzstādīšana, lietotāju tiesību pārvaldīšana, pārskatu izstrāde un publicēšana.