Uzstādīšana

  1. Izstrādāto pielāgojumu nodevuma uzstādīšanas plāna izveide.
  2. Lietojumservera (AOS) uzstādīšana, konfigurēšana un pārstartēšana.
  3. Nodevumā iekļauto Dynamics Ax pielāgojumu uzstādīšanu.
  4. Uzstādītā nodevuma kompilēšana.
  5. Sistēmas uzstādīšanas skriptu izpildīšana.
  6. Lietotāju veikto uzstādījumu pārnešana.
  7. Lietotāju veikto programmatūras izmaiņu dzēšana.