MBIT ir viens no vadošajiem uzņēmumiem Latvijā, kas nodarbojas ar resursu vadības sistēmas Microsoft Dynamics AX uzturēšanu, sākot ar programmēšanu līdz sistēmas uzturēšanai ikdienā.

Programmēšana

 1. Prasību precizēšana, tai skaitā intervēšana (klāt esot vai pa tālruni), dokumentācijas izpēte, saistīto specifikāciju izpēte, prasību salīdzināšana ar aktuālo programmatūras versiju, detalizējamo jautājumu fiksēšana.
 2. Specifikāciju izstrāde, tai skaitā sastādīšana, noformēšana, saskaņošana ar pasūtītāju, labošana.
 3. Programmatūras izstrāde, tai skaitā datu bāzes struktūru projektēšana, funkcionalitātes arhitektūras un loģikas projektēšana, programmas koda rakstīšana.
 4. Testēšana, tai skaitā funkcionālo vienību, izmaiņas ietverošo procesu, ātrdarbības un drošības testēšana.
 5. Izmaiņu projekta pārvaldība un darba organizēšana.

Uzstādīšana

 1. Izstrādāto pielāgojumu nodevuma uzstādīšanas plāna izveide.
 2. Lietojumservera (AOS) uzstādīšana, konfigurēšana un pārstartēšana.
 3. Nodevumā iekļauto Dynamics Ax pielāgojumu uzstādīšanu.
 4. Uzstādītā nodevuma kompilēšana.
 5. Sistēmas uzstādīšanas skriptu izpildīšana.
 6. Lietotāju veikto uzstādījumu pārnešana.
 7. Lietotāju veikto programmatūras izmaiņu dzēšana.

Analīze

 1. Sistēmas pamatparametru (procesors, operatīvā atmiņa, diska noslodze, utml.) kontrole un noviržu no normas analīze.
 2. Notikušo operētājsistēmas kļūdu caurskatīšana un analīze.
 3. Ax sistēmas datu bāzes darbības kļūdu caurskatīšana un analīze.
 4. Strupsaķeru notikumu izgūšana un analīze.
 5. Lēni izpildījušos datu bāzes pieprasījumu izgūšana un analīze.
 6. Datu bāzu datu apjoma izmaiņu novērošana.
 7. Sistēmas datu bāzei nepieciešamās diska vietas novērošana un aizņemtās diska vietas dinamikas analīze.
 8. Biznesam kritisko procesu veiktspējas padziļināta novērošana, kā arī noviržu no normas analīze un novēršana.
 9. Tabulu indeksu fragmentācijas analīze.
 10. Indeksu izmantojamības analīze.
 11. SQL vaicājumu izpildes ilgumu, rakstīšanas un lasīšanas operāciju analīze.
 12. Saglabāto procedūru izpildes ilguma, rakstīšanas un lasīšanas operāciju analīze.
 13. Ax sistēmas datu sekvenču numuru un ierakstu identifikatoru brīvo numuru skaita analīze.
 14. Sistēmas darbības nodrošināšana, sistēmas veiktspējas optimizācija un veiktajos. mērījumos identificēto veiktspējas problēmu novēršana saskaņā ar iegūtajiem datiem no veiktās analīzes.
 15. SQL Server pamatparametru (statistiku jaunināšanas, vienlaicīgo savienojumu skaita, daudz procesoru izmantošanas politika, operatīvās atmiņas rezervācija, u.tml.) konfigurēšana.
 16. Pagaidu tabulu datu analīze un tīrīšana.
 17. Ax sistēmas datu sekvenču numuru iestatījumu maiņa.
 18. Tabulu statistiku pievienošana un jaunināšana.

Datu Bāzes uzturēšana

 1. Servera uzstādīšana – nepieciešamo aparatūras resursu plānošana, jaunu instanču uzstādīšana, augstas pieejamības risinājumu konfigurēšana.
 2. Servera pārejas uz jaunāku versiju nodrošināšana – atjauninājumu uzstādīšana, datu bāzes migrācija uz jaunāku versiju.
 3. Servera konfigurēšana un uzturēšana – lietotāju pieejas tiesību konfigurēšana, datu bāzes rezerves kopiju veidošana, datu bāzes atjaunošana no kopijas, indeksu un statistiku atjaunošana.
 4. Ātrdarbības problēmu risināšana – problēmu noteikšana, procesu analīze, servera iestatījumu maiņa, tai skaitā, indeksu maiņa.
 5. Datu imports un eksports – no dažāda formāta failiem vai citām datubāzēm, periodiska datu apmaiņas risinājumu izstrāde.
 6. Datu noliktavu izstrāde, izmantojot Analysis Services – analīzes kubu izstrāde, datu apstrādes un ielādes procesu veidošana, periodiskās datu ielādes konfigurēšana un uzraudzība.
 7. Datu attēlojumu veidošana, izmantojot Reporting Services – Reporting Services uzstādīšana, lietotāju tiesību pārvaldīšana, pārskatu izstrāde un publicēšana.

Integrācijas risinājumu izstrāde

 1. Interfeisi kases sistēmām.
 2. Programmatūra svītrkodu skeneriem.
 3. Cenu zīmju drukāšanas iekārtu interfeisu izstrāde.
 4. Automatizēti datu apstrādes risinājumi darbam ar Microsoft Office programmām.
 5. Datu apmaiņa, izmantojot Web Services un Windows Communication Foundation.

Lietotāju atbalsts

 1. Lietotāju problēmu pieteikumu izskatīšana un apstrāde.
 2. Lietotājiem traucējošu strupsaķeru izpēte, analīze un novēršana.
 3. Lietotājiem traucējošu procesu apstādināšana.
 4. Atbalsta sniegšana Pasūtītāja darbiniekiem:
  4.1. Konsultāciju sniegšana par lietotāju funkcionalitātes pareizu un pilnvērtīgu pielietošanu
  4.2.Pasūtītāja lietošanai domātas Dynamics Ax dokumentācijas sastādīšana – standarti, instrukcijas, specifikācijas
 5. Dynamics Ax datu kļūdu labošana.