Lietotāju atbalsts

  1. Lietotāju problēmu pieteikumu izskatīšana un apstrāde.
  2. Lietotājiem traucējošu strupsaķeru izpēte, analīze un novēršana.
  3. Lietotājiem traucējošu procesu apstādināšana.
  4. Atbalsta sniegšana Pasūtītāja darbiniekiem:

4.1. Konsultāciju sniegšana par lietotāju funkcionalitātes pareizu un pilnvērtīgu pielietošanu.

4.2.Pasūtītāja lietošanai domātas Dynamics Ax dokumentācijas sastādīšana – standarti, instrukcijas, specifikācijas.

  1. Dynamics Ax datu kļūdu labošana.